ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลักพิเศษ

โปรโมชั่นประจำเดือน

ส่งท้ายปี ราคาเดียวไปเลยจะตำแหน่งใหนก็ 5000 บาท

ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ไลทส์ ออน เว็นเจอร์
เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการทางด้านการบริการ
สรรหาเจ้าหน้าที่ในทุกๆ ตำแหน่งในรูปแบบ Outsource
และ Recruitment ตำแหน่งต่างๆ ประจำออฟฟิศ

บริการสรรหาพนักงานใน ทุกๆตำแหน่งบริการสรรหาพนักงานใน ทุกๆตำแหน่ง
Engineer,Technicians,IT,Programmer,
Digital Marketing, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,ผู้จัดการ,
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีทุกๆประเภท,เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย,
พนักงานขับรถผู้บริหาร  และ ตำแหน่งงานอื่น ๆ

ไม่ต้องชำระค่าบริการก่อนสรรหา
พนักงานมีประสบการณ์
ใส่ใจในการบริการ

tel: 089-894-7722 ( คุณ ปัญญา )
tel: 063-202-5763 ( คุณ สถาพร )                 
fb: LiightsOnVenture