ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลัก › ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการทางด้านการบริการสรรหาเจ้าหน้าที่ในทุกๆตำแหน่ง และ Outsource พนักงานในตำแหน่งต่างๆ สนใจร่วมงาน หรือ สมัครงาน ติดต่อได้ส่งประวัติส่วนตัว และ ขั้นตอนการสมัครดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.  กดโหลดใบสมัครตรง " ดาวน์โหลดใบสมัคร" 

2.  ปริ๊นใบสมัคร และ กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ทั้งสองหน้าให้ครบถ้วน โดยเฉพาะตรงช่องรายละเอียด " ประวัติการทำงาน" ให้ใส่รายละเอียดการทำงานที่ผ่านมาโดย        ละเอียด เพราะจะช่วยให้ลูกค้าสนใจพิจารณาในการเรียกสัมภาษณ์งาน

3.  ติดรูปถ่าย พร้อม แนบเอกสารการสมัครงาน อาทิเช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา และ จดหมายใบผ่านงาน(ถ้ามี)

4.  สงใบสมัครงาน พร้อมทั้งเอกสารสมัครงานมาที่   panya.t@lights-on-venture.com หรือ chackkapan.n@lights-on-venture.com

5.  เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ ติดต่อสอบถามข้อมูลในการกรอกใบสมัครเพิ่มเติมที่ 092-254-1247

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

ทีมงานขอขอบพระคุณ ผู้สมัครทุกๆท่านเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสร่วมงานกับ ทีมงาน  ไลทส์ ออน เว็นเจอร์  

                                       ด้วยความนับถือ

                              ทีมงาน ไลทส์ ออน เว็นเจอร์