ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลัก › บริการของเรา

สิทธิประโยชน์ที่ท่านลูกค้าจะได้รับเมื่อใช้บริการของเรา

  • คุณภาพของงาน..ท่านจะได้รับจำนวนของงานที่ต้องปฏิบัติในแต่ละวันครบ 100% ทุกๆวัน เพราะเจ้าหน้าที่ของเราทุกๆท่าน จะมีประสบการณ์ และความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ
  • ประหยัดเวลาของการทำงาน..ท่านจะได้รับจำนวนงานในแต่ละวันตรงตามเวลาที่กำหนด เพราะเจ้าหน้าที่ของเราผ่านการอบรมวิธีการ,เทคนิคในการปฏิบัติหน้าที่ จึงทำให้การวิ่งงานในแต่ละวันไม่ซ้ำซ้อน
  • งานด้านเอกสาร..ท่านจะได้รับรายงานการวิ่งงานของทุกๆวัน เพราะเรามีเจ้าหน้าที่จัดทำทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน และในละเดือนให้กับท่าน 
  • ศูนย์บริการ Call Center..ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ call centerของเราเพื่อแจ้งปัญหา หรือบริการสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตลอดเวลาทำการ เพราะเรามีเจ้าที่ที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกๆท่าน 
  • การได้รับเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพปฎิบัติงานตลอดทั้งเดือน..ท่านจะได้รับเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดทั้งเดือน เพราะเราจะมีเจ้าหน้าที่แทนงานในกรณีดังต่อไปนี้

                - เจ้าหน้าที่ลาป่วย,ลากิจ และลาพักร้อน 
                - รวมถึงเจ้าหน้าทีที่ประสพอุบัติเหตุ หรือรถเสียระหว่างการปฎิบัติงาน

  • การรับประกันความเสียหาย..ท่านจะได้รับความมั่นใจในความปลอดภัยของเอกสาร&พัสดุภัณฑ์ เพราะเราจะรับผิดชอบความเสียหายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับเอกสาร&พัสดุภัณฑ์ของท่านตามมูลค่าของความเสียหายจริง หรือจะเป็นไปตามที่มีการตกลงไว้ในสัญญาการว่าจ้าง
  • หมดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการทำงานด้านเอกสารต่างๆของพนักงาน..ท่านจะไม่วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการทำงานด้านเอกสารต่างๆ อาทิเช่น

                -  การทำเงินเดือน,การส่งภาษี
                -  การส่งประกันสังคม


          อื่นๆอีกมากมาย เพราะในทุกๆเรื่องของงานด้านเอกสารเรามีเจ้าหน้าที่จัดทำให้เรียบร้อย

          แทนท่านทุกๆเดือน