ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลัก › เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับบริษัท

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ในนามของ หจก.และได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด ในปี 2549
ซึ่งก่อตั้งจากกลุ่มบุคคลที่มีประสบการณ์ และความชำนาญทางด้านการให้บริ
การ และสรรหาเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการที่มีประสิทธิภาพที่ผ่านการอบรมในทุกๆตำแหน่ง และเราได้มีการพัฒนา พร้อมกับได้นำเทคนิคใหม่ๆ มาปรับปรุงใช้ในการให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การเจริญเติบโตของบริษัท

 • กรกฎาคม 2547..ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ เริ่มต้นในการให้บริการลูกค้ารายแรกจากพนักงานในการรับ-ส่งเอกสารเพียง 12 ท่านซึ่งลูกค้าได้ไว้วางใจให้ทางเราบริการรับ-ส่งเอกสาร&พัสดุภัณฑ์ ประมาณ 2,000 ชิ้น/เดือน โดยมีทำการของริษัท ตึกเรนทรี ออฟฟิช การ์เด้น
 • ธันวาคม 2548..เปิดตัวเว็บไซด์ภาษาไทยของบริษัท และ เปิดให้บริการลูกค้าทั่วไปของประเภทการบริการรายครั้ง 
 • กรกฎาคม 2549..เปิดศูนย์ Call Center เพื่อให้บริการในการตอบข้อสักถามเกี่ยวกับการบริการ
 • มกราคม 2550..ขยายพื้นที่การให้บริการในการรับ-ส่งเอกสาร ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร,ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง
 • มกราคม 2551..จับมือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในประเทศโดยการเปิดให้บริการรับ-ส่งเอกสารในสาขาต่างจังหวัดทั่วประเทศ 
 • มกราคม 2552..จับมือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการสื่อสาร ในการทดลองสั่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
 • มกราคม 2553..เปิดตัวเว็บไซด์ทั้งภาษาไทย&ภาษาอังกฤษของบริษัท 
 • ปี 2554.. Re Branding เสื้อยูนิฟอร์มของพนักงานให้ดูมีสีสัน หลากหลายสไดส์ น่าสนใจ และเพื่อให้ลูกค้าจดจำ บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ ได้มากยิ่งขึ้น
 • มกราคม 2555..เปิดตัวการบริการใหม่ในอีกหนึ่งรูปแบบ ของการเป็นตัวแทน การสรรหา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในทุกๆตำแหน่ง เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของลูกค้า
 • เมษายน 2555..จับมือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านการผลิตรถยนต์ ถึง 2-3 บริษัท ในการแต่งตั่งเป็นตัวแทนของการสรรหา พนักงานในทุกๆตำแหน่ง  
 • กรกฎาคม 2556..ย้ายที่ทำการบริษัทใหม่ อาคาร ชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนสเซ็นเตอร์ ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง  เพื่อขยายพื่้นที่รองรับการเติบโตของบริษัท
 • สิงหาคม 2557..จับมือเป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน ห้างสรรพสินค้า, ด้านสถานออกกำลังกาย และ บริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้าน โลจิสติกส์ ในการแต่งตั่งเป็นตัวแทนของการสรรหา พนักงานในทุกๆตำแหน่ง  
 • ไลทส์ออนเว็นเจอร์ ได้ประสบความสำเร็จ คือการมีทีมงาน และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการที่มีศักยภาพ และคุณภาพในการปฎิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง