ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลักโปรโมชั่นพิเศษ › รายเดือน

รับสมัคร : Technical support : ลาดพร้าว

ตำแหน่ง : Technical support
ประจำพื้นที่ : ลาดพร้าว
เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท

เพศ  : ชาย/หญิง
อายุ  : ไม่เกิน 35 ปี
การศึกษา  : ปวช - ปริญญาตรี  
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ : มีความรู้พื้นฐานด้าน Windows MS word, MS Excel, MS Outlook
ประสบการณ์  : ประสบการณ์ 2-5 ปี เกี่ยวกับ software
- สามารถใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติงาน Windows, Linux
- สามารถใช้งานโปรแกรม MS word, MS Excel, MS Outlook
- สามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ เช่น html, C#, .net, php
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีความอดทน
- พูดจาสุภาพ และควบคุมอารมณ์ได้ดี
- มีความละเอียดรอบคอบ, แม่นยำ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีความกระตือรือร้น, มีใจรักงานบริการ และสุภาพ
- มีไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความรู้ทางด้าน Network เบื้องต้น
  สามารถอ่าน, พูด และเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบในงาน
ดำเนินการส่ง SMS ไปให้กลุ่มเป้าหมาย(SMS Outsource) ตามวัน และเวลาที่ลูกค้ากำหนด
ให้คำแนะนำลูกค้าเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการส่ง SMS และโปรแกรมอื่นๆ ของบริษัท
ทำรายงานให้ลูกค้า หลังจากที่ให้บริการ
ทำรายงานประจำเดือน
ทำรายงานพิเศษตามที่ได้รับการร้องขอจากฝ่ายขาย หรือจากลูกค้า
ประกอบ ซ่อม แก้ไขปัญหาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆของบริษัท

เกี่ยวกับการทำงาน
วันทำงาน  : จันทร์-ศุกร์
เวลาทำงาน   : 8.30-17.30
สถานที่ทำงาน :  ลาดพร้าว
เงินเดือน : 18,000 - 25,000 บาท
ทดลองงาน : 4 เดือน

สวัสดิการ
เสื้อบริษัท 2 ตัว, ประกันชีวิต อุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพOPD, ตรวจสุขภาพ, ลาป่วย, ลากิจ,
ลาพักร้อน, กองทุน,สำรองเลี้ยงชีพ (กำลังดำเนินการ), ปรับเงินเดือน ปีละ 1 ครั้ง พิจารณาตามผลงาน

ฝากประวัติ :: https://docs.google.com/forms/d/1VwRBQk0FG-mQiqNPNBVmHRw4AmbPLJWX5K4FVxbjKXw/viewform?edit_requested=true
สอบถามได้ที่
089-894-7722 คุณตี๋
092-254-1247 คุณตั้ม
081-358-1900 คุณแจ็กกี้