ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

หน้าหลักโปรโมชั่นพิเศษ › รายเดือน

รับสมัคร : Audit (ซอยกาญจนาภิเษก 002 เขตบางบอน )


ตำแหน่ง : Audit
ประจำพื้นที่ : ซอยกาญจนาภิเษก 002 เขตบางบอน   
เงินเดือน : 13,000-17,000 บาท

เพศ  : ไม่จำกัดเพศ 
อายุ  :  25-35 ปี
การศึกษา  : ปริญญาตรีขึ้นไป
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  : Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
ประสบการณ์ทำงาน :  อย่างน้อย 1  ปี  งานด้านการตรวจสอบ

หน้าที่รับผิดชอบในงาน
1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก(ตามตารางการตรวจสอบและระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบ)
    -  แผนกคลังสินค้า - แผนกรับสินค้า - แผนกประกอบสินค้า Production -  แผนกจัดส่งสินค้า
    -  แผนก QC,Packing,Order - แผนกธุรการ
2. สุ่มตรวจนับสินค้าภายในคลังสินค้าทุกเดือน ตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนด(D18)
3. ตรวจนับสินค้าทั้งภายในและภายนอกบริษัท
    - ภายในคือตรวจนับสินค้า ภายในคลังสินค้าของบริษัท
    -  ภายนอกคือ ตรวจนับสินค้าที่ The Mall/Outlet Mall/Tone Wiazrd (ทุกสาขา)
4. ร่วม ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ร่วม ตรวจสอบการตรวจสภาพรถและเช็คจุดต่างๆของรถที่ใช้งานในบริษัทฯ ทุกวันจันทร์
6. สามารถเข้าไปทดแทนในตำแหน่งงานที่ขาดได้ ทุกแผนกในส่วนของฝ่ายคลังสินค้า
7. อบรมขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงานใหม่และแจ้งพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบให้ทราบ
    - กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานหรือผู้รับผิดชอบ
8. รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภายในแผนกที่รับผิดชอบ
9. เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานและความประพฤติที่ดี ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
10. ดูแลเรื่องความสะอาดในพื้นที่ๆรับผิดชอบ
11. สามารถให้ข้อมูลสินค้าหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อมีการสอบถามมา
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา     13. ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
14. ดูแลรักษา อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
15. คิดพัฒนา วางแผนงานในหน้าที่ของตนให้ก้าวหน้าและเหมาะสมกับปัจจุบันในการทำงาน

เกี่ยวกับการทำงาน
วันทำงาน  : วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลาทำงาน   : 8.30 - 17.30 น
สถานที่ปฎิบัติงาน  : ซอยกาญจนาภิเษก 002 เขตบางบอน
เงินเดือน  :  13,000 - 17,000 บาท
ทดลองงาน  90 วัน

***สวัสดิการ***
ประกันสังคมและกองเงินสมทบทุน /  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / โบนัสประจำปี / ปรับเงินเดือน /  เบี้ยขยัน
ค่าตำแหน่ง / ค่าตอบแทนอายุงาน / เงินเบิกล่วงหน้า / เงินกู้ฉุกเฉิน / ค่ารถ / ค่าอาหาร /
สิทธิในการซื้อสินค้าในราคาพนักงาน / การทำงานนอกสถานที่ / สวัสดิการวันหยุดและอายุงานการลาต่างๆ
สวัสดิการเงินวันหยุด / ตรวจสุขภาพประจำปี / ประกันชีวิต /  งานแต่งงาน / งานบวชและงานฌาปณกิจ /
การให้คำปรึกษาหารือ / ที่จอดรถ /  เสื้อทำงาน / รางวัลพนักงานดีเด่น / ขยันประจำปี / พนักงานขวัญใจ


ฝากประวัติ :: http://goo.gl/forms/IMRgtLia2FUVr49p1
สอบถามได้ที่ คุณ ตั้ม 092-254-1247   คุณ แจ๊กกี้ 081-358-1900